Meer weten?
Koers2030
Koers2030
specialist Duurzame Energie
Mark Welle
[javascript protected email address]
Linkedin

Koers2030

Verduurzamen doe je niet alleen

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we onze CO2-uitstoot in 2030 met 49% moeten verminderen. Dat is voor veel van onze klanten een hele opgave. Mede omdat de weg hier naartoe veel tussenstappen kent, niet altijd even duidelijk is en voor elk bedrijf anders is. In de transitie naar een duurzame toekomst, bieden we onze klanten een heldere koers.

We begeleiden bedrijven en instellingen - in lijn met hun ambitie - als ‘one-stop-duurzaamheidspartner’ naar 2030. Aan de hand van een helder kompas stippelen we samen de juiste route uit om slim, efficiënt en rendabel toe te werken naar het behalen van de duurzaamheidsdoelen.

De route naar 2030 kun je verdelen in vier stappen:

  • Inventarisatie
  • Wetgeving
  • Vastgoedtransitie
  • Toekomstscenario’s

Inventarisatie
De inventarisatiefase start als een laagdrempelige nulmeting. We gaan in gesprek en analyseren (bron)data om inzicht te bieden in uw duurzaamheidsambities, de wettelijke verplichtingen en het huidig energieverbruik van de totale vastgoedportefeuille. Ook identificeren we met behulp van energiemonitoring de eerste slimme kansen voor het bijstellen van uw gebouwbeheersysteem en leggen we randvoorwaarden vast op het gebied van onder meer CO2, BVO, FTE en € /kWh.

Wetgeving
Tijdens de stap wetgeving zorgen we er voor dat u voldoet aan alle minimaal eisen, certificaten, maatregelen en verplichting. Hierbij ligt de focus veelal op de administratieve kant en minder op het realiseren van feitelijke energiebesparing. Wel vallen de erkende maatregelen onder deze stap. Door middel van een eerste verkenning geven we bovendien inzicht in de kansen die er liggen in de stap vastgoedtransitie. Denk hierbij aan labelverbetering, aardgasloos-scenario’s, 49% CO2-reductie en uw verdere koers naar 2030.

Vastgoedtransitie
Binnen de fase vastgoedtransitie staan aanpassingen aan uw vastgoed centraal. Van ontwerp tot uitvoering. Het gaat hier bijvoorbeeld om verbouwingen met labelverbetering, maatregelen voor energiebesparing of verduurzamingsmaatregelen richting de klimaatdoelen van 2030. Onze aanpak is integraal: we nemen hierin zowel bouwkundige als installatietechnische zaken in mee. We beperken waar mogelijk de energiebehoefte, analyseren en verduurzamen de energiecentrale en kijken naar de mogelijkheid om duurzame energieopwekking toe te passen.

Toekomstscenario’s
In de fase die we toekomstscenario’s noemen, realiseren we uw ambitie voor een duurzame toekomst. We zorgen samen voor een succesvolle aanpak en slimme investering richting 2030. Zo kunt u bij ons terecht voor een volledige gasloze energievoorzienig, bieden we een stapsgewijze oplossing om te voldoen aan onder meer greendeals en kunnen we u helpen om uw gebouw volledig energieneutraal te maken.

Van advies tot ontwerp en van realisatie tot onderhoud waarbij ook exploitatie en financiering tot de mogelijkheden behoord. Hoe mooi is het dat de gebouwde omgeving straks functioneert als duurzame energieleverancier waarbinnen de gebruikers zich comfortabel en energiek voelen?!

Onze referenties