Meer weten?
Prestatiegarantie
Prestatiegarantie
Manager consultancy & monitoring
Martijn van Helmond
[javascript protected email address]
Linkedin

Prestatiegarantie

Veel installaties halen de vooraf beloofde besparingen in de praktijk niet. Zo kunnen uw kosten voor energie, onderhoud en vervangingen hoog oplopen. Daarom biedt Kuijpers de Prestatiegarantie: wij ontzorgen u volledig met vakkundig beheer, onderhoud en monitoring en garanderen dat uw installatie optimaal presteert.


Kuijpers ontwerpt, realiseert en exploiteert duurzame energievoorzieningen in utiliteitsgebouwen. Daarbij richten we ons met name op complexe klimaatwensen in bijvoorbeeld gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en bedrijfshuisvesting. Juist onze integrale aanpak – van ontwerp tot en met beheer – biedt u als gebouweigenaar of facilitair manager toegevoegde waarde: daardoor kunnen we met onze oplossingen het rendement garanderen voor de gehele contractperiode.

Wat houdt de Prestatiegarantie in?

De Prestatiegarantie gaat over de optimale werking van uw installatie en het garanderen van energie- en onderhoudskosten op lange termijn. Deze prestatieafspraken maken wij op maat. Het doel van onze oplossing blijft natuurlijk altijd een prettige, gezonde omgeving waarin mensen kunnen werken, leren, leven of beleven. Naast het nakomen van prestatieafspraken zoeken we continu naar mogelijke extra besparingen en toekomstgerichte verduurzaming passend bij uw situatie.


Volledige ontzorging

Concreet betekent het dat wij uw energievoorziening kunnen beheren, onderhouden en monitoren, maar ook dat we de installatie helemaal van u kunnen overnemen. Kort gezegd: we leveren u warmte-koudeopslag (wko) dienst. Voor een vast maandbedrag ontzorgen we u volledig: Kuijpers neemt onderhoud, beheer en service bij storingen van u over en garandeert een goedwerkende installatie. We kunnen zelfs uw installatie overnemen en via een leaseconstructie exploiteren. Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Sebastiaan Lagendaal, Hoofd Facilitaire Zaken en Veiligheid, Hermitage Amsterdam: Samen zochten we naar innovatieve mogelijk-heden om onze installatie te optimaliseren. Zo ontstond de perfecte balans tussen duurzaam klimatiseren en kunst conserveren, zonder het comfort van onze bezoekers uit het oog te verliezen.

Inzicht in prestaties

We vinden het belangrijk helder te communiceren over wat we doen en hoe de techniek in de exploitatiefase presteert. Dit verwoorden we in een begrijpelijke rapportage die u inzicht biedt in de prestaties van uw energievoorziening en onze dienstverlening. Hiermee heeft u niet alleen inzicht in uw warmte- en koudevraag en in de prestaties van de techniek, maar ook in uw energiegebruik.

Wat maakt dit een échte Kuijpers-oplossing?

De persoonlijke relatie met u als klant is voor ons erg belangrijk. Daarom maken we al vanaf de ontwerpfase samen slimme keuzes, zodat uiteindelijk de onderhouds- en exploitatiekosten van uw technische installatie zo laag mogelijk zijn. Onze eigen monitorings- en energiespecialisten borgen na de realisatiefase dat de installaties de beloofde prestaties bieden. Precies dat is het belangrijkste kenmerk van een duurzame oplossing: een hogere initiële investering wordt terugverdiend door lagere energie- en onderhoudskosten in de exploitatiefase. Kuijpers belooft niet alleen een goedwerkende oplossing, we durven die ook langjarig te garanderen.

Meer weten?

Kuijpers garandeert de beste warmte-koudevoorziening voor uw pand. Benieuwd of uw installatie maximaal rendeert? Neem dan contact op voor meer informatie over onze Prestatiegarantie.

Onze referenties