Meer weten?
Wetcheck Energiebesparing
Wetcheck Energiebesparing
[javascript protected email address]

Wetcheck Energiebesparing

Samen vooruit - van duurzaamheidsverplichting naar ambitie

Voor veel organisaties zijn het Klimaatakkoord en de energietransitie lastig te vertalen naar een concreet actieplan. Toch krijgt ook uw organisatie onmiskenbaar te maken met tal van wettelijke verplichtingen en maatregelen om bij te dragen aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Met de Wetcheck Energiebesparing maakt Kuijpers precies inzichtelijk wat van uw organisatie wordt verwacht, waar u nu staat en wat er nog moet gebeuren.

Onze aanpak

Op basis van de specificaties van uw organisatie, maken we een helder overzicht van wetten, verplichtingen en maatregelen die voor uw organisatie van toepassing zijn. Ook krijgt u een overzichtelijke tijdlijn waarin wordt weergegeven welke ambities wanneer ingevuld moeten zijn. 

Welke wetten zijn voor u van toepassing?

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van een aantal wetten, verplichtingen en maatregelen die (mogelijk) gelden voor uw organisatie. Met verschillende diensten en producten kan Kuijpers u voor al deze punten de zorg uit handen nemen:

· Volgens het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in Nederland per 2030 met 49 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. In 2050 wordt zelfs een reductie van 95 procent verwacht. Daarnaast is het streven om in 2050 100 procent duurzame energie te gebruiken.

· Bij verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw is een energielabel verplicht dat aangeeft hoe energiezuinig uw gebouw is. De labelklassen lopen van G tot en met A++++ en per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet uw gebouw op dat moment niet aan de eisen, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken.

· In de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) staat dat de EU in 2020 20 procent minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 2005. Beschikt uw organisatie over meer dan 250 FTE, een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro en/of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht iedere vier jaar een EED energie-audit uit te voeren die de totale milieu-impact van uw bedrijf in kaart brengt.

· Voor 19 bedrijfstakken geldt de Erkende maatregelen & informatieplicht (EML). Per bedrijfstak zijn maatregelen opgesteld met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Sinds 1 juli 2019 is het verplicht om deze maatregelen uit te voeren en af te melden bij overheden.

· Vanaf 2021 is Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) de normering voor de energiezuinigheid van een gebouw. BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen: uw jaarlijkse energiebehoefte, uw primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie dat u gebruikt.

Vervolgtraject

De Wetcheck Energiebesparing is een goede eerste stap in de verduurzaming van uw vastgoed en installaties, maar het is ook een kans om alvast vooruit te kijken naar andere verbeterpunten in energieopwekking. Kuijpers denkt graag met u mee over vervolgstappen die direct bijdragen aan het efficiënt en rendabel behalen van uw duurzaamheidsdoelen op weg naar 2030 en verder.

Meer weten?

Bent u benieuwd welke verplichtingen en maatregelen voor uw organisatie van toepassing zijn? Of wilt u meer weten over onze producten en diensten om u hier verder in te ondersteunen? Neem gerust vrijblijvend contact op met Mark Welle, specialist op het gebied van duurzame energie, via 0622235707 of via ons contactformulier.

Onze referenties