COVID-19 | Tips voor behoud van een gezond gebouw

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. We zijn in een situatie beland die we tot voor kort niet voor mogelijk hielden en die een enorme impact heeft, zowel zakelijk als privé. Vanzelfsprekend staat de gezondheid van uw en onze medewerkers altijd voorop. De informatievoorziening rondom COVID-19 komt van verschillende kanten snel op ons af, beslissingen moeten genomen worden zonder de werkelijke impact vooraf te kunnen inschatten en we moeten daarnaast alle informatie steeds toetsen op betrouwbaarheid. Omdat uw bedrijfsvoering uw voornaamste prioriteit is en zeker nu veel van uw tijd vraagt, geven we u graag een aantal tips over hoe u uw gebouw(en) zo gezond mogelijk kunt houden.

Tip 1 | Ventileer 24/7

Schakel de ventilatie in ruimten waar mensen werken, maar bijvoorbeeld ook in de toiletten, nu niet geheel uit maar laat deze juist draaien. Ventileren zorgt ervoor dat virusdeeltjes het gebouw uit kunnen.

Tip 2 | Open uw ramen

Bij het betreden van uw gebouw - zeker als er anderen aanwezig geweest zijn - is het altijd verstandig om ramen ca. 15 minuten volledig open te zetten en goed te luchten. Deze tip is vooral van belang als u geen mechanische ventilatie heeft in uw gebouw.

Tip 3 | Bevochtiging

Extra bevochtigen heeft geen effect op het COVID-19 virus. Normaliter adviseren wij u voor uw gebouw een relatieve vochtigheid van ca. 40-60% aan te houden. Als u uw gebouw op dit moment niet gebruikt of er slechts sporadisch mensen aanwezig zijn, kunt u met de lente in aantocht overwegen de bevochtiging tijdelijk uit te schakelen. Mensen zijn extra vatbaar voor virussen wanneer de slijmvliezen uitdrogen, dit risico is aanwezig bij een relatieve vochtigheid van 10-20%. In de regel is er in de lente - zonder additionele ruimtebevochtiging - sprake van een relatieve vochtigheid van ca. 30%. Om energie te besparen, kunt u in bovengenoemde situatie de additionele bevochtigingsinstallaties eventueel uitschakelen. Hiermee verlaagt u uw CO2-uitstoot en bespaart u op uw energiekosten.

Tip 4 | Recirculatie

Zet alle recirculatievoorzieningen uit. Hergebruik geen lucht omdat hier mogelijk virusdeeltjes in zitten. Indien dit koel- of verwarmingscapaciteitsproblemen geeft, bedenk dan dat het belangrijker is besmetting te voorkomen dan thermisch comfort te bereiken.

Tip 5 | Warmteterugwinning

Onder bepaalde condities kunnen virusdeeltjes uit afgezogen lucht opnieuw het gebouw in gebracht worden. Bijvoorbeeld in geval van warmteterugwinning. Hierdoor kunnen virussen, die gehecht zijn aan deeltjes in de lucht, door lekkages overgebracht worden naar de toevoerlucht. Het advies is om warmtewielen geheel uit te schakelen en om bij vermoedelijke lekkages in kruisstroomwisselaars of bypasskleppen het drukregime zo aan te passen dat kruisbesmetting niet mogelijk is. Uiteraard is dit niet van toepassing bij een twincoilsysteem of andere warmteterugwinning wanneer de retour en toevoer van de luchtstroom 100% gescheiden is.

Tip 6 | Kanalen reinigen

In tegenstelling tot sommige berichtgeving is het niet nuttig om kanalen te reinigen ter voorkoming van SARS-COV-2 transmissie via ventilatiesystemen. Het reinigen is niet effectief tegen kamer-kamer infectie omdat het ventilatiesysteem geen besmettingsbron is, wanneer bovenstaande maatregelen gevolgd worden. Virussen hechten niet makkelijk aan de kanaalwanden en worden normaliter gewoon door het kanaal naar buiten afgevoerd. Daarom adviseren wij om uw kanalen juist nu niet extra schoon te maken of uw onderhoudswerkzaamheden aan te passen qua planning. Het is wel belangrijk om zo veel mogelijk verse lucht in uw gebouw te brengen en recirculatie te voorkomen conform hetgeen hierboven omschreven.

Tip 7 | Filtervervanging

U kunt uw normale onderhoudscyclus aanhouden als het aankomt op filtervervanging. Verstopte filters zijn geen besmettingsbron. Ze reduceren wel de luchtstroom wat een negatief effect heeft op het besmettingsgevaar binnen gebouwen. Kortom: als uw filters slecht zijn, kunt u ze nu beter vervangen. Goede, nog schone filters proactief vervangen heeft geen zin.

Tip 8 | Tapwaterinstallatie spoelen

Om te voorkomen dat uw drinkwaternet besmet raakt met legionella door het verminderde tapwatergebruik, adviseren wij u om een spoelprotocol te hanteren. Dit heeft twee voordelen. U voorkomt allereerst legionellagroei in uw leidingwerk. Daarnaast blijven sifons gevuld, wat verdere besmetting van COVID-19 kan voorkomen.
Een mogelijk - minder bekende - transmissieroute van het virus is namelijk via riolering en/of fecaliën. Wanneer sifons droog staan, kunnen virusdeeltjes vanuit fecaliën zich verspreiden en kan men op deze manier besmet raken.

Tip 9 | Doortrekken van toiletten

Om besmetting via bovengenoemde transmissieroute te voorkomen, adviseren wij u om uw medewerkers er op te attenderen de toiletten door te spoelen met gesloten deksel. Hiermee beperkt u mogelijke druppelvorming met virusdeeltjes die ingeademd kunnen worden en besmetting tot gevolg hebben.

Met bovenstaande tips blijft uw gebouw zo gezond mogelijk voor uw medewerkers, huurders en uzelf. Indien u hier hulp bij nodig heeft, staat uw Kuijpers-contactpersoon vanzelfsprekend voor u klaar. Wij wensen u bijzonder veel succes met uw bedrijfsvoering en hopen - na deze moeilijke tijden - weer samen met u verder te bouwen aan een gezond en duurzaam Nederland.

Bronvermelding

Bovenstaande informatie is op 23 maart 2020 tot stand gekomen op basis van onderstaande bronnen en de kennis van onze experts.

Jeroen Kroot, Hoofd Kortlopende Projecten
Oplossing nodig?

Wat kunnen we voor u betekenen?
Bellen?
06-53 26 05 72