Verduurzamen bestaand vastgoed

Integraliteit is het uitgangspunt

Met de energietransitie hoog op de agenda is verduurzaming van bestaand vastgoed de komende jaren een enorme uitdaging. Een goede technische installatie is uiteraard een kritische succesfactor, maar je boekt alleen resultaat als je daarbij ook rekening houdt met bouwkundige aspecten, stellen Alex Hesling en Bart Kruyning van Kuijpers. “Een dergelijke grote transitie vraagt erom dat we onze disciplines nog beter met elkaar verbinden.”

Alex Hesling ervaart de sterke behoefte vanuit de markt om te verduurzamen. “We worden veel gevraagd voor renovatie in energietransitietrajecten waarin installatietechniek belangrijk is. Maar verduurzamen met focus op slechts één aspect is onzin”, valt hij met de deur in huis. “Dat we steeds vaker contractpartner en aanspreekpunt zijn voor de totale verduurzaming van een gebouw, betekent ook dat we dat verhaal moeten uitleggen aan onze klanten en partners: het heeft geen zin om een innovatieve installatie te realiseren in een gebouw waar bijvoorbeeld niets wordt gedaan aan gevelisolatie. Dan stookt onze klant als het ware met de ramen open en is het comfort binnen ver te zoeken. Daarom is onze visie dat die twee disciplines – bouw en installatietechniek – niet zonder elkaar kunnen.” Kuijpers maakte die visie concreet door het in huis halen van bouwkundige kennis. Bart Kruyning, sinds begin 2019 bij Kuijpers, ziet dat als een enorme toegevoegde waarde. “Kuijpers beschikt nu over alle essentiële vakgebieden om bestaand vastgoed te verduurzamen. Die bundeling van disciplines binnen een bedrijf is niet uniek, maar de manier waarop Kuijpers dit vorm geeft wel”, vindt hij. “Het draait er niet zozeer om dat je over vakmensen beschikt die elk hun eigen discipline uitoefenen. Wat ons sterk maakt, is een team van verschillende specialisten dat heel bewust optrekt vanaf ontwerp tot en met onderhoud en exploitatie. Integraliteit is hét uitgangspunt om echt samen te werken aan die uitdagende duurzaamheidsproposities.”

Naast elkaar

Onlangs werd bekend dat de verduurzaming en renovatie van het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan Kuijpers als hoofdaannemer. “Een mooi voorbeeld van een project waarbij de propositie is opgesteld met focus op integraliteit”, geeft Alex aan. “Hier geeft een stuurgroep met vakmensen vanuit installatietechniek, bouwkunde en exploitatie richting aan het ontwerpteam, waarin ook de opdrachtgever en architect een rol hebben. Daarmee maken we al een eerste slag in onze integrale  benadering.” Die gezamenlijke afstemming aan de voorkant helpt volgens Alex om – nog voor het ontwerp op tafel ligt – verantwoordelijkheid te nemen voor een gebouw dat straks functioneert conform verwachting. “Vervolgens is het belangrijk dat iedereen leert vanuit de keten te denken”, vult Bart aan. “We adviseren, bereiden projecten voor, voeren ze uit en richten ons op onderhoud en exploitatie, maar onze échte kracht ligt bij mensen die in staat zijn over hun eigen horizon heen te kijken. Die het totaalplaatje omarmen, zonder dat zij hun specialisme en vakkennis geweld aandoen. Een installateur die ook nadenkt over bouwkundige consequenties of een planontwikkelaar die een architect betrekt bij mogelijke keuzes.” In het geval van het provinciehuis in Zuid-Holland speelt die constructieve en resultaatgerichte aanpak bijvoorbeeld bij de monumentale gevel, waaraan op het gebied van isolatie iets moet gebeuren aan de originele bouwkundige schil. “Door integraal naar zo’n vraagstuk te kijken staan de architect en onze planontwikkelaar niet tegenover elkaar, maar naast elkaar”, vertelt Bart. “Samen werken ze gericht toe naar een resultaat dat recht doet aan de monumentale status en tegelijkertijd bijdraagt aan energieneutraliteit en aan een gezonde, vitale werk- en leefomgeving. Daar wordt toch iedereen blij van?” 

Eigen ambities

Alex en Bart delen het gevoel dat deze manier van denken en werken niet alleen nauw aansluit op de wensen vanuit de markt, maar ook op die van Kuijpers zelf. “De behoefte aan gezonde werk- en leefomgevingen wordt in de toekomst waarschijnlijk alleen maar groter”, geeft Alex aan. “Juist daar ligt ook ons hart. Het geeft energie om daaraan bij te dragen en te ervaren dat onze ambities op dat vlak niet alleen worden ingevuld, maar door de integrale samenwerking ook meer diepgang krijgen.”