Food, Pharma, Hightech en Chemie
Food, Pharma, Hightech en Chemie
Directeur Kuijpers Industrie
Frédéric Basso
[javascript protected email address]
Linkedin

Food, Pharma, Hightech en Chemie

Veiligheid, kwaliteit en hygiëne. Het zijn drie cruciale factoren in de voedingsmiddelenindustrie, de farmacie en de hightech. De uiterst strenge eisen die u stelt aan uw installaties en gebouw zijn terecht: in deze sectoren is de impact van een vervuiling, verontreiniging of besmetting groot. Als expert in procestechniek en -automatisering zorgt Kuijpers ervoor dat installaties, leidingen, tanks, ketels en machines voldoen aan de hoge eisen op het gebied van kwaliteit, hygiëne en veiligheid.

Ook in de voedingsmiddelenindustrie, farmacie en hightech is een comfortabele werkomgeving van steeds groter belang. Daarom denken we ook in deze sectoren vaak mee over klimaatbeheersing en beveiliging. Door onze kennis van het productieproces enerzijds en gebouwgebonden installaties anderzijds, kunnen we nóg slimmere oplossingen realiseren. Het gaat niet langer om één discipline of vraagstuk ("een goed klimaat"), maar om het totaalconcept dat leidt tot optimaal functioneren van een gebouw of productieomgeving. Onze ervaring met zowel gebouwgebonden installaties als procestechniek maakt dat we onze klanten echt toegevoegde waarde kunnen bieden, door het werk integraal en multidisciplinair uit te voeren.

Controlled environments

Voor steeds meer marktsectoren is een controlled environment – een cleanroom of een containment – essentieel in het bedrijfsproces. Kuijpers is expert in consultancy, ontwerp, bouw en onderhoud van zulke kritische onderzoeks- en productieomgevingen in onder meer de marktsectoren food, pharma, hightech, research en healthcare. Het betreft ruimtes en omgevingen die direct in relatie staan tot een proces en waarin contamination control en overige omgevingsfactoren als temperatuur en vochtigheid een rol spelen. We zorgen ervoor dat het proces van onze klanten aantoonbaar goed functioneert op het gebied van kwaliteit en veiligheid en ondersteunen opdrachtgevers om de compliance-status ook te handhaven.

Benieuwd naar onze andere belangrijke werkgebieden?

Cultuur
Gezondheidszorg
Onderwijs & Onderzoek

Onze referenties