Wko-check

Hoe staat uw warmte-koudeopslaginstallatie (WKO) ervoor? Een kostenpost of duurzaam in balans? Met de Kuijpers wko-check bieden we u inzicht in de prestatie van uw wko-installatie.

De benodigde gegevens vindt u in de opgave die u eerder dit jaar aan de provincie heeft verstrekt. Heeft u deze gegevens niet voorhanden? Dan heeft u de rapportageplicht misschien aan uw onderhoudspartij overgedragen. U kunt deze partij dan verzoeken u een kopie van de rapportage over het laatste kalenderjaar te verstrekken.

*
*
*
Dit is de hoeveelheid grondwater, die het afgelopen jaar van de warme naar de koude bron is verpompt, om in de winter een pand te verwarmen. In plaats van 'verwarmingsbedrijf' noemt men dit ook 'koude opslag', 'koude laden', 'laadbedrijf' of 'winterbedrijf'.

Dit is de hoeveelheid grondwater, die het afgelopen jaar van de koude naar de warme bron is verpompt, om in de zomer een pand te koelen. In plaats van 'koelbedrijf' noemt men dit ook 'warmte opslag', 'koude ontladen', 'ontlaadbedrijf' of 'zomerbedrijf'.

Dit is de totale hoeveelheid grondwater die het afgelopen jaar is gespuid tijdens onderhoud. Dit betekent dat water bij onderhoud wordt afgevoerd naar riool of oppervlaktewater.

Dit is de totale hoeveelheid energie die het afgelopen jaar is opgeslagen in de koude bron. Koude wordt in de bron opgeslagen wanneer het pand (in de winter) wordt verwarmd. Daarom spreken we van 'verwarmingsbedrijf'. Dit noemt men ook 'koude opslag', 'koude laden', 'laadbedrijf' of 'winterbedrijf'.

Dit is de totale hoeveelheid energie die het afgelopen jaar is opgeslagen in de warme bron. Warmte wordt in de bron opgeslagen wanneer het pand (in de zomer) wordt gekoeld. Daarom spreken we van 'koelbedrijf'. Dit noemt men ook 'warmte opslag', 'koude ontladen', 'ontlaadbedrijf' of 'zomerbedrijf'.

Dit is de laagste temperatuur waarbij in verwarmingsbedrijf, dus in de winter, koude in de bodem is opgeslagen (geïnfiltreerd). 'Verwarmingsbedrijf' noemt men ook 'koude opslag', 'koude laden', 'laadbedrijf' of 'winterbedrijf'. Merk op: soms geeft men het cijfer '0' weer als in een maand geen koude is opgeslagen. Dit is dus niet de laagste infiltratietemperatuur. Vul de eerstvolgende 'laagste waarde' anders dan '0' in.

Dit is de hoogste temperatuur waarbij in koelbedrijf, dus in de zomer, warmte in de bodem is opgeslagen (geïnfiltreerd). 'Koelbedrijf' noemt men ook 'warmte opslag', 'koude ontladen', 'ontlaadbedrijf' of 'zomerbedrijf'.

Disclaimer

Bij het invullen van deze vragenlijst verstrekt u toestemming aan Kuijpers om u per telefoon of e-mail te benaderen naar aanleiding van de resultaten van de analyse. We werken met een gering aantal gegevens. Daardoor kent onze scan beperkingen. Goede prestaties op basis van onze scan zijn geen garantie voor historisch goed functioneren en voldoen aan vergunningsvoorwaarden. De inhoud van deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Alle rechten voorbehouden.