Twee medewerkers bij Gebouw vol Energie

Duurzaamheid

EED energie audit

In de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) van het Europees Parlement staat dat de EU in 2020, 20 procent minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 2005. Beschikt jouw organisatie over meer dan 250 FTE, een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro en/of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro? Dan ben je verplicht iedere vier jaar een EED energie-audit uit te voeren.

Bewust omgaan met energie

De EED Energie-audit is bedoeld om organisaties bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en verduurzamen. De audit brengt de verschillende energiestromen binnen jouw onderneming – zoals het energieverbruik van gebouwen, industriële processen, installaties en vervoer – gedetailleerd in kaart en geeft direct inzicht in mogelijke besparingsmaatregelen en te verwachten effecten daarvan.

Is jouw onderneming auditplichtig?

Jaap van Schijndel, consultant Kuijpers

“Indien er sprake is van een serie EED Energie-audits, dan bekijken we samen met je of de maatregelen per gebouw in een concernrapportage worden samengevat of dat er een versimpelde aanpak mogelijk is.”

Jouw EED Energie-audit en Kuijpers

Als jouw organisatie EED-plichtig is, moet er een EED-Energie audit beschikbaar zijn van maximaal vier jaar oud. Hiervoor dient 90 procent van de energiestroom van jouw bedrijf in beeld te zijn gebracht. Kuijpers ondersteunt je hier graag bij. Terwijl jij je focust op de kernactiviteiten van jouw bedrijf, zorgen wij er aan de hand van onderstaand stappenplan voor dat je zorgeloos kunt verduurzamen:

  • 1. Voorbereiding

We starten met een vooronderzoek op basis van jouw plattegronden, gegevens van de technische installaties, historisch energieverbruik en jouw wagenparkgegevens.

  • 2. Opname op locatie

Door een opname op locatie kunnen wij goed beoordelen welke energiebesparingsmogelijkheden op jouw situatie van toepassing zijn. We werken de verzamelde informatie uit tot een energiebalans en een voorstel met energiebesparende maatregelen. Jij ontvangt hiervan een rapportage conform de geldende overheidsnormen.

  • 3. Opstellen duurzaamheidsplan

Om jouw duurzaamheidsambities te behalen, denken we ook graag met je mee over een plan van aanpak om energiebesparende maatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Dit duurzaamheidsplan is een onderdeel van de auditrapportage.

  • 4. Afmelding

Na de audit dien je de rapportages aan te leveren aan het bevoegd gezag, het bestuursorgaan dat over de afhandeling van EED Energie-audits gaat. Afhankelijk van de locatie(s) van jouw bedrijf, kan dit de gemeente of de omgevingsdienst zijn. Indien gewenst verzorgt Kuijpers deze afmelding voor je.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?

Neem contact op met Jaap.

Jaap van Schijndel Sales manager

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details