Centrale sterilisatie afdeling

Controlled environments

Centrale Sterilisatie Afdeling  (CSA)

In een ziekenhuis is het bestrijden en voorkomen van infecties, bijvoorbeeld tijdens operaties, letterlijk en figuurlijk van levensbelang. Hiervoor dienen echter wel de nodige maatregelen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het steriliseren van gebruikt en/of besmette medische instrumenten. Dit vindt plaats op de Centrale Sterilisatie Afdeling. Kuijpers is dé specialist in het realiseren van dit soort sterilisatieruimtes.

Wat is een Centrale Sterilisatie Afdeling?

De CSA in een ziekenhuis speelt een uiterst belangrijke rol in het zorgen voor een zo groot mogelijke veiligheid voor de patiënt. Op deze afdeling vindt een zorgvuldig proces plaats waardoor de chemische, fysische en microbiologische veiligheid van hulpmiddelen wordt gegarandeerd. Zo worden gebruikte medische instrumenten eerst gereinigd alvorens ze naar de desinfectieruimte gaan om gedesinfecteerd te worden, vervolgens worden ze in een steriele ruimte opnieuw gesteriliseerd. Zodoende beschikt ziekenhuispersoneel tijdig over steriele medische hulpmiddelen zodat zij hun werk kunnen doen.

Richtlijn 11

Om de juiste omgevingsomstandigheden voor (her)verwerking van medische hulpmiddelen binnen de centrale sterilisatieafdeling te bevorderen is VCCN – Richtlijn 11 opgesteld, waaraan Kuijpers een bijdrage heeft geleverd. Om de juiste omgevingsomstandigheden te realiseren gelden er specifieke eisen op gebied van onder andere logistiek en luchtkwaliteit. Zo dient de luchtkwaliteit in de ruimtes voor inpakken, ontladen en opslaan minimaal overeen te komen met ISO klasse 8.

Maatwerk CSA’s

Naast logistiek en luchtkwaliteit zijn er ook eisen op het gebied van de bouwwijze, waarbij vaak maatwerk vereist is. Zo ook in de compleet nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling van het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis die door een slimme indeling heel compact gebouwd is. Een compacte ruimte is niet alleen goedkoper om te bouwen maar bespaart ook proceskosten.

De sterilisatieafdeling vereiste maatwerk omdat het op deze afdeling bijvoorbeeld belangrijk is dat medewerkers goed zicht hebben, ze kunnen niet in hun eigen schaduw werken.

Tegelijk mag het licht echter niet te fel op de computerschermen schijnen. Samen met het ziekenhuis en leverancier Miele Professional heeft Kuijpers een licht- en luchtplan opgesteld dat aan alle wensen voldoet. Daarnaast is het belangrijk dat, conform richtlijn 11, op een plek waar instrumenten gesteriliseerd worden de lucht zo schoon mogelijk is. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een luchtbehandelingskast waarin de lucht wordt gefilterd voor de hele CSA. Voor het steriele deel van de CSA gaat de lucht dan nog eens door HEPA-eindfilters die tot 99,9995 van alle stofdeeltjes tegenhoudt.

Meer weten?

We leggen je graag persoonlijk uit hoe we je van dienst kunnen zijn. Neem gerust eens contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details