Meer weten?
Ontruimingsinstallatie
Ontruimingsinstallatie
Directeur Kuijpers Beveiligingssystemen
Harold Wijbrandts
[javascript protected email address]
Linkedin

Ontruimingsinstallatie

In geval van brand in uw gebouw is het zaak om aanwezige personen in het gebouw te beschermen om persoonlijk letsel te voorkomen. Een ontruimingsinstallatie (OAI) heeft als doel om bij brand of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van het gebouw mogelijk te maken. In de meeste gebouwen is deze installatie dan ook geïntegreerd in een brandmeldinstallatie.

Ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie

De ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie zijn nauw met elkaar verbonden. Ze worden dan ook vaak met elkaar verward. Beide hebben immers als doel om zowel personen als spullen maar ook het pand zelf te beschermen tegen brand. Het verschil zit hem in de functie die beide installaties hebben. Zo heeft de brandmeldinstallatie als taak om vroegtijdig een brand te signaleren en te melden. Zo wordt in veel gevallen een signaal gestuurd naar andere installaties, bijvoorbeeld de ontruimingsinstallatie. Deze moet vervolgens een efficiënte ontruiming realiseren.

Wanneer is een ontruimingsinstallatie verplicht?

Een ontruimingsinstallatie is in veel gevallen verplicht. Volgens het Bouwbesluit moeten ontruimingsinstallaties voldoen aan een programma van eisen volgens NEN 2575. Bij de eisen wordt rekening gehouden met allerlei factoren. Zo wordt gekeken naar de hoogte van de hoogste vloer die als verblijfsfunctie fungeert, het aantal aanwezige vluchtroutes in uw pand en het oppervlakte en de gebruiksfunctie uw gebouw. Bevinden zich in uw gebouw kwetsbare mensen die niet zelfredzaam of slecht bereikbaar zijn, zoals in een ziekenhuis of kinderdagverblijf? Dan bent u bijvoorbeeld verplicht over een ontruimingsinstallatie te beschikken. Onze specialisten beoordelen graag samen met u of u al aan de eisen voldoet. 

Ontruiming met luid alarm of stil alarm?

We kunnen een ontruimingsinstallatie onderscheiden in twee typen: een met stil en een met een luid ontruimingsalarm. Een stil alarm plaatst u wanneer u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat bij een calamiteit paniek uitbreekt. Het stil alarm zal in dat geval enkel personen waarschuwen die een ontruiming moeten begeleiden, zoals BHV’ers. De keuze tussen een stil of een luid alarm kan dus onder andere afhankelijk zijn van de hoeveelheid mensen die in het pand aanwezig zijn en de mate van zelfredzaamheid van deze mensen.

Ontruimingsinstallatie A en B

Wanneer u kiest voor een ontruimingsinstallatie met luid alarm zijn er eveneens meerdere mogelijkheden. Zo kennen we het alarm met gesproken woord, ook wel ontruimingsinstallatie type A genoemd, en het alarm met geluidssignaal – de welbekende ‘slow-whoop’ sirene - ook wel de ontruimingsinstallatie type B. Een combinatie van beide, gesproken bericht mét slow whoop sirene, is daarbij tevens ook mogelijk. Welk type installatie dient te worden toegepast wordt deels bepaald door norm NEN2575 en vervolgens vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE) dat door alle eisende partijen dient te worden geaccordeerd.

We ontzorgen u van A tot Z

Kuijpers is CCV gecertificeerd ontruimingsalarmbedrijf voor OAI Type B en attentiepanelen. Kortom, we ontzorgen u van A tot Z op het gebied van uw ontruimingsinstallaties, maar ook andere brandbeveiliging. Benieuwd naar onze aanpak? Onze specialisten vertellen u hier graag alles over. Neem contact met ons op!

Onze referenties