Verduurzaming hoofdgebouw Provinciehuis Zuid-Holland

Kuijpers tekent voor zowel techniek als bouw

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Het betreft gebouw C van het complex aan het Zuid-Hollandplein, met een oppervlakte van circa 16.000m2 BVO. Het gebouw is in 1975 opgeleverd en vraagt om modernisering. De renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken, in lijn met de “Green Citydeal” EnergieRijk Den Haag. De verduurzaming en renovatie van techniek en bouw, inclusief 15 jaar onderhoud, wordt gerealiseerd door hoofdaannemer Kuijpers in samenwerking met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis.

Het hoofdgebouw is een ontwerp van architect Peutz en beschermd stadsgezicht. Het gebouw huisvest al ruim 50 jaar de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarnaast worden er jaarlijks meer dan 200 publiek toegankelijke evenementen georganiseerd. Dat maakt het hoofdgebouw het kloppende hart van de provincie en een plek waar burger en bestuur elkaar ontmoeten. Door diverse ingrepen die over de jaren zijn doorgevoerd, biedt het hoofdgebouw echter niet meer de functionaliteit en flexibiliteit die de provincie nodig heeft.

Vergroten van de functionaliteit

In het oorspronkelijke plan van architect Peutz was het hoofdgebouw gericht op het Malieveld. De hoofdingang bevond zich aan de Zuid-Hollandlaan. De afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe gebouwen aan het complex toegevoegd. Hierdoor is een campus rondom het binnenplein ontstaan. De hoofdingang aan de Zuid-Hollandlaan is uiteindelijk verplaatst naar de pleinzijde. Daarmee is ook de opbouw en functionaliteit zoals Peutz die voorzien had, verloren gegaan.

Het nieuwe ontwerp herstelt deze opzet. Door de huidige Statenzaal en ontvangsthal te spiegelen, ontstaat weer een logische opbouw met optimale gebruiksmogelijkheden. Via de entree aan het plein komt men in een monumentale ontvangsthal c.q. evenementenruimte. De nieuwe hal is een energieke en uitnodigende plek waar burgers, ambtenaren en ondernemers elkaar ontmoeten en samenwerken. Via deze ontvangsthal komt men in Statenzaal. Door de nieuwe positie aan de Zuid-Hollandlaan krijgt de Statenzaal een visuele verbinding met de stad middels de glazen gevel in de voormalige entree. Door zicht op de democratie te bieden, wordt uitdrukking gegeven aan de transparantie van de politiek. De provincie Zuid-Holland onderstreept hiermee de ambitie om een verbinding met de burger aan te gaan en maakt hierbij slim gebruik van bestaande gebouwstructuren.

Foto van begane grond Statenzaal hoofdgebouw Provinciehuis Zuid-Holland
Foto van begane grond ontvangst entree evenementenhal hoofdgebouw Provinciehuis Zuid-Holland

Duurzaam en energieneutraal gebouw

Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken.

Naast de functionele ingreep rondom de Statenzaal, wordt de bestaande derde verdieping vervangen door een nieuwe, duurzame dakopbouw. Via lichtelementen in het dak, nieuwe vides en transparante vloeroplossingen filtert natuurlijk licht het hart van het gebouw in. Hiermee wordt de werkomgeving aanzienlijk verbeterd. De slimme positionering van de elementen houdt direct zonlicht buiten. Dit helpt opwarming binnenklimaat tegen te gaan en draagt bij aan vermindering van de koellast.

De bestaande gevels worden voorzien van na-isolatie en nieuwe drievoudige beglazing. Op het nieuwe dak zijn 996 PV-panelen voorzien. In combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) zorgt dit er voor dat alle gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Materialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt. Zo blijven de bestaande hardhouten kozijnen gehandhaafd, worden bestaande luchtbehandelingskasten gereviseerd en wordt de staalconstructie van het oude dak hergebruikt voor het nieuwe dak. Eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning

Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis stelt Kuijpers de komende periode ook een Masterplan voor de verduurzaming van de overige vier panden van het complex op en voert zij minimaal vier jaar lang het onderhoud aan deze panden uit.
Directeur Kuijpers Lifecycle Partners
Alex Hesling
[javascript protected email address]
Linkedin

Gerelateerde referenties