Referentie overzicht
Maatschappelijk vastgoed

Verduurzaming hoofdgebouw Provincie Zuid-Holland, Den Haag

In de provincie Zuid-Holland zijn elke dag zo’n 1700 provinciehuis-medewerkers in touw om te werken aan een mooi, veelzijdig, innovatief en duurzaam Zuid-Holland. Om op het gebied van milieu, klimaat en de energietransitie het goede voorbeeld te geven, besloot de provincie al de bouwdelen van het provinciehuis energieneutraal te maken. Met de duurzame renovatie van het hoofdgebouw (gebouw C) is daarmee een start gemaakt.

Kuijpers tekent voor zowel techniek als bouw. Energieneutraal gebouwd.

Duurzaamheid Service & exploitatie Utiliteit

Het gebouw uit 1975 is een ontwerp van architect Peutz en was toe aan modernisering. De inrichting sloot niet meer aan bij nieuwe werkprocessen en manieren van samenwerking. De renovatie leidt tot een hedendaags en energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken, in lijn met de ‘Green Citydeal EnergieRijk Den Haag’. Kuijpers realiseerde als hoofdaannemer deze duurzame renovatie in samenwerking met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis. We waren verantwoordelijk voor zowel bouw als techniek, inclusief 15 jaar onderhoud.

Het hoofdgebouw huisvest de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Het pand was toe aan een fikse renovatie die meteen werd gecombineerd met het treffen van de benodigde verduurzamingsmaatregelen. Door bouwkundige aanpassingen is er meer licht het gebouw in gebracht, waardoor het werkklimaat sterk verbeterd is. Daarnaast is het volledig energieneutraal gemaakt met behulp van een broninstallatie, warmtepompen en zonnepanelen. Technisch en organisatorisch gezien was het hierdoor een flinke klus, omdat er gewerkt werd in een gebouw dat nog gedeeltelijk in gebruik was.

Vergroten van de functionaliteit

In het oorspronkelijke plan van architect Peutz was het hoofdgebouw gericht op het Malieveld. De hoofdingang bevond zich aan de Zuid-Hollandlaan. De afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe gebouwen aan het complex toegevoegd. Hierdoor is een campus rondom het binnenplein ontstaan. De hoofdingang aan de Zuid-Hollandlaan is uiteindelijk verplaatst naar de pleinzijde. Daarmee is ook de opbouw en functionaliteit zoals Peutz die voorzien had, verloren gegaan.

Het nieuwe ontwerp herstelt deze opzet. Door de huidige Statenzaal en ontvangsthal te spiegelen, ontstaat weer een logische opbouw met optimale gebruiksmogelijkheden. Via de entree aan het plein komt men in een monumentale ontvangsthal c.q. evenementenruimte.

De nieuwe hal is een energieke en uitnodigende plek waar burgers, ambtenaren en ondernemers elkaar ontmoeten en samenwerken. Via deze ontvangsthal komt men in Statenzaal. Door de nieuwe positie aan de Zuid-Hollandlaan krijgt de Statenzaal een visuele verbinding met de stad middels de glazen gevel in de voormalige entree. Door zicht op de democratie te bieden, wordt uitdrukking gegeven aan de transparantie van de politiek. De provincie Zuid-Holland onderstreept hiermee de ambitie om een verbinding met de burger aan te gaan en maakt hierbij slim gebruik van bestaande gebouwstructuren.

Duurzaam en energieneutraal gebouw

Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie leidt tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Naast de functionele ingreep rondom de Statenzaal, wordt de bestaande derde verdieping vervangen door een nieuwe, duurzame dakopbouw. Via lichtelementen in het dak, nieuwe vides en transparante vloeroplossingen filtert natuurlijk licht het hart van het gebouw in. Hiermee wordt de werkomgeving aanzienlijk verbeterd. De slimme positionering van de elementen houdt direct zonlicht buiten. Dit helpt opwarming binnenklimaat tegen te gaan en draagt bij aan vermindering van de koellast.

De bestaande gevels worden voorzien van na-isolatie en nieuwe drievoudige beglazing. Op het nieuwe dak zijn 996 PV-panelen voorzien. In combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) zorgt dit er voor dat alle gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Materialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt. Op deze manier blijven de bestaande hardhouten kozijnen gehandhaafd, worden bestaande luchtbehandelingskasten gereviseerd en hergebruiken we de staalconstructie van het oude dak voor het nieuwe dak. Eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Fotocredits (foto 1 t/m 4): Remco Zwinkels (i.o.v. Provincie Zuid-Holland)

Heb je een vraag?

Stel hem gerust aan Alex.

Alex Hesling Directeur Kuijpers LifeCycle Partners

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details