Meer weten?
KPI bewaking
KPI bewaking
Directeur Kuijpers Ecopartners
Mascha van den Heuvel
[javascript protected email address]
Linkedin

KPI bewaking

Maximaal rendement uit uw installatie dankzij optimale aandacht voor instandhouding

Veel installaties halen de vooraf beloofde besparingen in de praktijk niet. Zo kunnen uw kosten voor energie, onderhoud en vervangingen hoog oplopen. Daarom biedt Kuijpers KPI-bewaking: wij ontzorgen u volledig met vakkundig beheer, onderhoud en monitoring en garanderen dat uw installatie optimaal presteert.

Kuijpers ontwerpt, bouwt en exploiteert duurzame energievoorzieningen in utiliteitsgebouwen. Juist onze integrale aanpak – van ontwerp tot en met beheer – biedt u als bijvoorbeeld gebouweigenaar of facilitair manager toegevoegde waarde: daardoor kunnen we met onze oplossingen het rendement garanderen voor de gehele contractperiode.

Key Performance Indicator (KPI) 

KPI-bewaking gaat over de optimale werking van uw installatie en het garanderen van energie- en onderhoudskosten op lange termijn. Door aandacht voor goede instandhouding en het maken van prestatieafspraken op maat, borgen we samen een prettige, gezonde omgeving waarin mensen kunnen werken, leren, leven of beleven. Ook zoeken we continu samen met u naar mogelijke extra besparingen, installatieverbeteringen en toekomstgerichte verduurzaming, passend bij uw situatie.

Onze aanpak

Concreet betekent het dat wij uw energievoorziening kunnen beheren, onderhouden en monitoren, maar ook dat we de installatie helemaal van u kunnen overnemen. Kort gezegd: we leveren u warmte en koude als dienst. Voor een vast maandbedrag neemt Kuijpers onderhoud, beheer en service bij storingen van u over en garandeert u een goedwerkende installatie én een zorgeloos proces. Eventueel kunnen we zelfs uw installatie overnemen en via een leaseconstructie exploiteren.

Van ons ontvangt u een begrijpelijke rapportage die inzicht biedt in de prestaties van uw energievoorziening en in onze dienstverlening. Hiermee heeft u niet alleen inzicht in uw warmte- en koudevraag en in de prestaties van de techniek, maar ook in bijvoorbeeld uw energiegebruik, klanttevredenheid, de communicatie met bevoegd gezag en de veiligheidsstatus.

Slimme keuzes van a tot z

De persoonlijke relatie met u als klant is voor ons erg belangrijk. Daarom maken we al vanaf de ontwerpfase samen slimme keuzes, zodat uiteindelijk de onderhouds- en exploitatiekosten van uw technische installatie zo laag mogelijk zijn. Onze eigen monitorings- en energieconsultants borgen na de realisatiefase dat de installaties de beloofde prestaties bieden. Precies dat is het belangrijkste kenmerk van een duurzame oplossing: een hogere initiële investering wordt terugverdiend door lagere energie- en onderhoudskosten in de exploitatiefase. Met KPI-bewaking belooft Kuijpers dus niet alleen een goedwerkende oplossing: we durven die ook langjarig te garanderen.

Meer weten?

Bent u benieuwd of uw installatie maximaal rendeert? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze specialisten!

Onze referenties