Overzicht

Tempo, capaciteit en organisatiegraad spelen grote rol bij verduurzaming bedrijventerreinen

Artikel 23 jun 2023

40% van de CO2-uitstoot van de gemeente Meijerijstad komt van bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen in de gemeente. “Dat is een relevant percentage”, vindt Jos van Asten van Platform Ondernemend Meijerijstad (POM). “We hebben het momentum én de oplossing om fossielvrij te ondernemen, netcongestie tegen te gaan en collectief vraag en aanbod van energie af te stemmen. Samen met Kuijpers, Brink en Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) gaan we hier grootschalig verduurzamen. In Veghel hebben we straks de primeur.”

“We waren al lang bezig met verduurzamingsplannen. Door netcongestie en de gestegen energietarieven is in anderhalf jaar tijd de noodzaak veranderd”, vertelt Jos. “Uit een quickscan bleek dat in de toekomst 1/3 van de energiebehoefte lokaal kan worden opgewekt. De rest kopen we in als groene stroom en waterstof. Alex Hesling, verantwoordelijk namens Kuijpers, vult aan: “Na de quickscan zouden we een haalbaarheidsstudie uitvoeren en een voorlopig ontwerp voor een lokale collectieve energieopwekking maken. Hiervoor zouden veel tijd en afstemming nodig zijn. Vanwege de urgentie kijken we nu eerst naar individuele bedrijven die al concrete stappen willen maken.”

Er is veel verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen. Met bedrijfspanden en bedrijfsvoering, maar ook de logistiek. “Er komen dagelijks tussen de 4000 en 5000 vrachtwagens Veghel in” becijfert Jos. “Met het consortium willen we individuele bedrijven helpen verduurzamen in de breedste zin van het woord.” Ook de plannen voor lokale, collectieve energieopwekking bleven.

Met de collectieve energievoorziening werkt het consortium op drie niveaus van techniek:

  • Flexibel elektraverbruik door het creëren van een virtueel net. Software regelt het vermogen voor de aangesloten bedrijven. Zo worden pieken uit het net gehaald.
  • Opwekking én opslaan van duurzame energie
  • Uitwisseling van warmte en koude tussen gebouwen, leidt tot energiebesparing.

Alex licht toe: “Deze drie manieren brengen ons bij het collectieve doel: sectorkoppeling. Hiermee creëren we over dag en nacht, jaarrond een optimale energiebalans. Bij een groot overschot van duurzame energie wordt deze op verschillende manieren opgeslagen. In batterijen, maar ook in warmte. Hiermee kunnen we dan weer piekvragen in de nacht en winter opvangen.”

Uniek in Veghel

Wat betreft de techniek zijn er weinig bezwaren. Alex legt uit waarin de complexiteit schuilt: “Het woord collectief zegt het al. Je werkt met vele partijen samen. In Veghel zien we iets unieks gebeuren. Met familiebedrijven als Sligro, Jumbo, Mars en VanderLande is Veghel gewend om samen dingen aan te pakken, met oog voor de omgeving. Jos vult aan: “Het zit hier in de cultuur om te kijken naar lange termijn en samenwerking. Dat gebeurt altijd al, met eigen geld en op eigen initiatief. POM brengt ondernemers nog dichter bijeen, ik zie mezelf dan ook als een verbinder, gericht op het collectief en een toekomstbestendig en altijd concurrerend vestigingsklimaat. We kijken verder dan individuele belangen en schetsen een vergezicht voor de toekomst. De organisatiegraad is hoog. Dat is een randvoorwaarde voor het slagen van dit project.”

Door eerst de 12 grootste bedrijven enthousiast te krijgen, hopen Jos en Alex een vliegende start te maken. “Ook de lokale en provinciale overheid zijn aangehaakt. We kunnen niet zonder ze. Met deze kopgroep spreken we af dat ze ervoor zorgen dat  hun individuele verduurzamingsmaatregelen passen in het grotere geheel. Zie het als de standaard design principles die ervoor zorgen dat alle losse ‘stekkertjes’ uiteindelijk passen.” Jos vult aan: “We wachten niet totdat het volledige plan klaar is, het vergezicht. Dit is het moment. We leggen nu normen vast. ‘Wil je straks meedoen met het collectieve energienet? Zorg dan dat je wko voldoet aan X en dat je opslagbatterij deze specificaties heeft’.” Blijkt dat bedrijven hulp nodig hebben? Dan kunnen ze bij Kuijpers – of andere technisch dienstverleners ­– terecht.

Alex: “De rol van Kuijpers verandert. We zijn niet meer alleen van de techniek maar meer nog van advies, projectmanagement en communicatie. Natuurlijk dragen we straks bij aan de realisatie en helpen we de individuele bedrijven, maar we hebben nog veel meer partijen nodig. Want capaciteit voor de uitvoering is – zoals in de hele energietransitie – een uitdaging. Door efficiency aan de voorkant – daarmee bedoel ik géén enorme procedures meer – en samenwerking houden we de markt scherp. We hebben alle capaciteit nodig. Jos: “Brink, Essent, Kuijpers en wij zelf zijn gegroeid. We zijn echt aan het partneren. Als ik geen vertrouwen in de samenwerking had, kon ik ook ‘mijn’ bedrijven niet enthousiasmeren en inspireren. Er zullen straks inderdaad nog nieuwe partijen bij komen. Die zijn welkom, als ze zich aansluiten bij onze stip aan de horizon.”

Ook interessant

Provinciehuis Den Haag 9019

Plan je route op weg naar DUMAVA-subsidie

Lees meer
Artikel 14 mei 2024
Next Kuijpers Den Bosch

‘Zo houden we de duurzame prestaties van Next op peil’

Lees meer
Artikel 15 jun 2023

Deel dit artikel

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details