Renovatie hoofdgebouw provincie Zuid-Holland naar volgende fase

9 juni 2020

Na circa een jaar ontwerpperiode is gestart met de fysieke voorbereiding voor de renovatie en verduurzaming van het hoofdgebouw van Provincie Zuid-Holland. De sanering, vormt de eerste stap in de renovatie. De verduurzaming en renovatie van techniek en bouw, inclusief 15 jaar onderhoud, wordt gerealiseerd door hoofdaannemer Kuijpers in samenwerking met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis.

Het gebouw wordt energieneutraal gemaakt door een bouwfysische update zodat warmte-/koellast en stroomverbruik flink afnemen. Duurzame bronnen (WKO en hoogwaardige PV) en energie-efficiënte installatietechniek zorgen voor een neutrale energiebalans. Zo wordt 15 jaar energiegarantie geleverd als onderdeel van de beleidsdoelen rondom klimaat, zoals Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Daarnaast wordt ingezet op circulariteit; voorkomen van onnodige sloop, hergebruik oogstmateriaal uit het bestaande pand; en nieuwe materialen met een verantwoorde herkomst.

Nieuwe elementen zijn de entree aan het Campusplein en een iconisch wit, zwevend, energieleverende dak dat het hoofdgebouw een prominentere rol geeft in het geheel. Het bestaande venster aan het Malieveld vormt een doorkijk op de nieuwe Statenzaal als verbeelding van de transparantie van de democratie.

Tot nu toe loopt alles volgens planning en kan begin 2022 opgeleverd worden.Ga terug