Controlled Environments
Controlled Environments
Directeur Kuijpers PHF Services
Paul Joosten
[javascript protected email address]
Twitter Linkedin

Controlled Environments

Voor steeds meer branches is een controlled environment een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces. Of het nu gaat om organisaties in food, pharma, hightech, research of healthcare: Kuijpers is uw partner in contamination control en de daarbij behorende facilitaire voorzieningen. We zijn betrokken bij de grootste, meest complexe en mooiste werken van Nederland op dit gebied. We zorgen ervoor dat het proces van onze klanten aantoonbaar goed functioneert op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Kuijpers ontzorgt klanten gedurende het hele proces: we zijn een betrokken partner vanaf de allereerste vraag tot en met haalbaarheidsstudies, advies, ontwerp, realisa­tie, oplevering, on­derhoud en exploita­tie. Ons team van specia­listen beschikt aantoonbaar over multidisciplinaire expertise op het gebied van kriti­sche in­stallaties. Door die expertise, kennis en ervaring benaderen we complexe pro­jecten niet alleen inte­graal, maar vertalen we ook vragen over controlled environ­ments – vanuit werk­tuigbouw, elektra, HVAC, gebouwauto­matisering, bevei­ligingssystemen, cleanrooms, ruw­bouw, clean utilities, beveiliging en meer – naar echte op­lossingen.

Alle functies en voorzieningen voor een ultra-schone, stabiele omgeving blijven optimaal werken. Hoewel de omgevingen sterk variëren (laboratorium, operatiekamer, cleanroom, Centrale Sterilisatie Afdeling), is de doelstelling steeds identiek: er mag onder geen beding een mogelijke verontreiniging de ruimte in of uit.We zorgen in alle stappen van het proces voor een maximale afstemming tussen onze manier van werken en uw bedrijfs- of branchespecifieke behoeften.

Onze referentiesMeer weten?