Data hergebruiken voor optimaal beheer

Het ontwerpen, bouwen en onderhouden met BIM is voor Kuijpers nog maar een deel van het verhaal. We bewandelen ook nieuwe BIM-paden: we richten ons op de toekomst waarin de datastromen niet te stuiten zijn, onder andere met ons BIM expertisecentrum. Daarom willen we het systeem verrijken met meer mogelijkheden voor informatieopslag én willen we alle data herbruikbaar maken. 

Nog meer kwaliteit, nog meer efficiency

We willen alle opgeslagen data geschikt maken voor hergebruik. Daarom breiden we het BIM-proces uit met technieken en eventueel extra infrastructuur. Met behulp van geavanceerde automatische koppelingen structureren we geïntegreerd en blijvend de almaar toenemende datastromen. Ook het toevoegen van andere informatie hoort daarbij. De kracht van verdere optimalisatie zit hem in de flexibiliteit: een verrijkt datamodel is in staat om mee te bewegen met alle veranderingen die zich in de toekomst in gebouwbeheer voordoen. Of het nu gaat om wet- en regelgeving of contractafspraken, om inkoopbeleid of om hernieuwde inzichten omtrent duurzaamheid en energie. Dankzij herbruikbare data blijven gebouweigenaren beschikken over een betrouwbare basis waarop ze gefundeerde beslissingen kunnen nemen over hun gebouwen en installaties. Daarmee borgt herbruikbare data de kwaliteit van gebouw of installatie jarenlang en blijft de informatie realtime traceerbaar.

Optimaliseren in de praktijk

Op weg naar hergebruik van data scherpen we het modelmatig werken in 3D verder aan. Dat doen we door:

  • over te stappen van modelleren naar volledig data-gestuurd werken;
  • aandacht te besteden aan de cultuur van bedrijf of organisatie, omdat integraal werken volgens BIM leidt tot andere bedrijfsprocessen en nieuwe manieren van werken;
  • de integrale volgordelijkheid van werken, de integrale BIM-planning en werken volgens BIM-protocol te begeleiden en te bewaken;
  • steeds, in elke fase van een project, de overdracht van data voor ogen te houden. Daarmee transformeert het doel van BIM van ‘integraal ontwerpen voor realisatie’ in ‘integraal ontwerpen om data herbruikbaar te maken’. Alles draait om een feilloze overdracht naar de exploitatie van systeem of gebouw. Die bepaalt de wijze waarop het datamodel wordt ingericht.

Meer weten? Kuijpers heeft BIM al in meerdere projecten toegepast.