BIM - Bouw informatie model
BIM - Bouw informatie model
Informatie Manager
Alexander Hoos
[javascript protected email address]
Linkedin

BIM - Bouw informatie model

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en de informatiestromen die hiermee gepaard gaan, zijn ongekend. Werken in ‘de cloud’, big data en 3D printen … Al deze ontwikkelingen veranderen de wereld. Hoe we denken, werken en leven. Kuijpers beweegt mee, omdat de dynamiek rond installaties en gebouwen net zo groot is.

Een must, want de veranderingen waarmee we te maken hebben, zijn ongekend. Kijk alleen al naar de voortschrijdende digitalisering van de bouwsector en de groei van toepassingen op het gebied van Internet of Things (IoT). Of naar de toename van integrale samenwerking met ketenpartners en de steeds strengere eisen aan energieprestaties van gebouwen. Als totaalaanbieder zijn we in staat om de voordelen van deze ontwikkelingen te benutten. Dat komt de kwaliteit, de efficiency en de reductie van faalkosten ten goede. Uiteindelijk dragen we ermee bij aan ons hogere doel: gezonde omgevingen creëren om in te werken, te leren en te (be)leven. 

Sterker nog: we sorteren erop voor, onder meer door trends te analyseren en deze te vertalen in technologie waarmee we bestaande toepassingen verrijken. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan het Gebouwpaspoort. Door een gebouw - in de volledige levenscyclus - in kaart te brengen is er altijd een actueel digitaal overzicht van het DNA van uw gebouw. Zo zetten we samen belangrijke stappen om  te komen tot een circulair gebouw.

Wat is BIM?

BIM (Bouw informatie model) is een toekomstbestendige manier van integraal samenwerken, bij voorkeur digitaal. BIM zorgt ervoor dat de juiste informatie over gebouwen en installaties op elk moment beschikbaar is voor iedereen: van stakeholders tot gebruikers en van project- tot ketenpartners. Beschikt iedereen over dezelfde informatie, dan is de kans op ontwerp- en bouwfouten minimaal. Zo leidt integraal werken tot een efficiënter en transparanter projectproces waarin cultuur, proces en techniek in optimale balans zijn met elkaar.

Integraal werken is geen kwestie van het aanpassen van de werkinstructies. Integraal werken gaat vooral over een nieuwe manier van denken, doen en communiceren, nodig om de groeiende afhankelijkheid in de keten op te vangen, om te voldoen aan de duurzaamheidseisen aan gebouwen en om uit de voeten te kunnen met innovatieve, digitale technieken. De volgordelijkheid van werken verandert en dat vraagt van mensen een groot aanpassingsvermogen. Vandaar dat werken volgens het bouw informatie model ‘voelbaar’ is in een totale organisatie.

Verwachtingen waarmaken

Kuijpers richt zich van oudsher op technisch complexe omgevingen. Gebouwen voor gezondheidszorg, cultuur, onderwijs/onderzoek en food/pharma/fijnchemie hebben geen geheimen voor ons. We weten dat juist in deze omgevingen strenge wetten en regels gelden omtrent kwaliteit en veiligheid. Dat geldt ook voor de gebouwtechnieken. Met BIM bereiken we met elkaar en vooraf overeenstemming over de uitgangspunten van het ontwerp, de wensen van de opdrachtgever en de kwaliteitseisen. Zo maken we – met de juiste hoge kwaliteit – verwachtingen aantoonbaar waar.

Onze referenties