Bijzonder duurzaam onderhoud WKO Catharina Ziekenhuis Eindhoven

18 juni 2021

Onlangs is 1 van de 4 bronnen bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gereinigd. Een ingrijpende onderhoudsklus waarbij Kuijpers in samenwerking met Catharina Ziekenhuis en De Ruiter Grondwatertechniek zorgt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Ronald Kouws, Operator Energiecentrales bij Kuijpers legt uit wat het reinigen van bronnen inhoudt. "In de bodem en het grondwater zitten kleine zand- en kleideeltjes. Deze deeltjes gaan in het filter van de bron zitten. Hierdoor verliest de WKO-installatie steeds meer capaciteit waardoor het duurzaam rendement van de installatie slechter wordt."

Samen met De Ruiter Grondwatertechniek en Van Harlingen Grondwater Management (VHGM) is er gezocht naar een oplossing om deze kleideeltjes te verwijderen. Daarom is er eerst geprobeerd om de bron mechanisch te reinigen. Uiteindelijk bleek dat deze actie maar een tijdelijke verbetering van het rendement opleverde en is besloten om de slechte bron grondig te reinigen en dus tijdelijk geheel te ontmantelen.

Zo’n reiniging ziet er al snel indrukwekkend uit omdat het gehele ondergrondse deel van de warmte- koudeopslag eruit gehaald wordt. Hierbij wordt de persleiding, keerklep, pomp met motor, zuigkorf en opnemers zichtbaar, terwijl dit normaal jaren onder de grond 'verstopt' zit. Het filter, wat op bijna 80 meter diepte zit, kan nu grondig gereinigd worden. Hiervoor staat een heel arsenaal aan speciale apparatuur rondom de bron opgesteld.

De reiniging van de bron duurde in totaal ruim 1,5 week. Door deze ingreep kan het Catharina Ziekenhuis weer maximaal gebruik maken van haar duurzame installaties voor het verwarmen en koelen van het gebouw. Daarnaast zorgt goed onderhouden van de broninstallatie voor het verhogen van het rendement en verlenging van de levensduur van de bronnen.

Ga terug