Havo-vwo leerlingen massaal aan de slag met opdracht van Kuijpers

8 februari 2018

Kuijpers doet dit jaar voor het eerst mee aan de Eureka!Cup. Dit is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo-vwo. Samen met de overkoepelende organisatie Platform Techniek en Uneto-VNI ontwikkelen deelnemende bedrijven ontwerpopdrachten, die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

We vinden het belangrijk om jongeren enthousiast te krijgen voor techniek in de breedste zin van het woord en natuurlijk willen we al in hun jonge jaren ervoor zorgen dat ze in de toekomst nog eens aan Kuijpers denken, als mogelijk interessant bedrijf om stage te lopen of te gaan werken.

Kuijpers Specialistische Oplossingen heeft een ontwerpvraagstuk ontwikkeld voor de jongeren, met het oog op de installaties in operatiekamers. Vaak mist er één duidelijk overzicht waar alle installaties nu precies in de ruimte geplaatst zijn. We dagen de leerlingen uit om hier iets slims voor te verzinnen, zodat aanleg en onderhoud kinderspel wordt!

Momenteel is de inschrijving op de opdrachten begonnen en onlangs kregen we al bericht dat op dit moment ruim 1.925 van de tot nu toe 7.841 ingeschreven leerlingen verdeeld over 59 scholen hebben gekozen voor onze opdracht. Hier mogen we heel trots op zijn! De komende maanden gaan de leerlingen aan de slag. Ze zullen van februari tot en met mei aan de opdracht werken. Op 24 mei vindt de Eureka!Day plaats, waar de teams hun oplossing en ontwerpproces aan een deskundige jury (met drie afgevaardigden van Kuijpers) presenteren. 

Er zijn slechts een enkele opdrachtgevers en we mogen ons in dit mooie lijstje plaatsen: Rabobank, Platform WOW, Defensie en Politie. Voor meer informatie over de Eureka!Cup en de opdrachten van de andere organisaties, kijk op www.eurekacup.nl.

 

Ga terug