Nieuw opleidings- en trainingscentrum voor Luchtverkeersleiding Nederland

25 januari 2018
Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zorgt voor veilige verkeersstromen in de lucht en heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid. Om deze veiligheid te kunnen blijven garanderen bouwen technisch dienstverlener Kuijpers en Sprangers Bouwbedrijf in nauwe samenwerking met LVNL een nieuw trainings- en opleidingscentrum op Schiphol Oost. Op 11 januari 2018 tekenden LVNL en bouwcombinatie Sprangers-Kuijpers hiervoor de benodigde contracten. Sprangers is verantwoordelijk voor de bouwkundige uitvoering en Kuijpers realiseert alle installaties.


Het gebouw, de Annex, komt tegenover het LVNL hoofdkantoor op Schiphol-Oost, de Annex. Via een loopbrug van 52 meter zijn de gebouwen straks met elkaar verbonden. De loopbrug is niet zomaar een doorgang, maar is ook een verblijfsruimte met overlegplekken. In de Annex wordt het opleidingscentrum gehuisvest, evenals simulatoren en een nieuwe operationele zaal, allen georganiseerd rondom een hoog atrium.

Technisch hoogstandje

Om de bedrijfszekerheid 24/7 te kunnen garanderen worden alle installaties redundant uitgevoerd. Ook zal gebruik worden gemaakt van innovatieve technieken. Onder andere de toepassing van een watermistinstallatie zal er bij calamiteiten voor zorgen dat de brand wordt gecontroleerd, met minimale schade aan omgeving en apparatuur. Naast de complexe techniek wordt er veel aandacht besteed aan het creëren van de meest optimale werk- en trainomgeving voor de (aspirant) luchtverkeersleiders. De integrale afstemming tussen de bouwcomponenten wordt volledig uitgewerkt in BIM (Bouw Informatie Model). Begin mei 2018 starten de bouwwerkzaamheden, de oplevering staat gepland in september 2019.

Vertrouwde samenwerking

Sprangers en Kuijpers hebben beide al een lange relatie met LVNL. Tot op heden werkten beide partijen aan diverse projecten voor LVNL waarbij Kuijpers tevens de onderhoudswerkzaamheden aan de installaties verzorgt. Naast de samenwerking bij LVNL hebben Kuijpers en Sprangers gezamenlijk diverse projecten in het onderwijs en de zorg gerealiseerd.

“We kijken uit naar de samenwerking met bouwcombinatie Sprangers-Kuijpers voor dit nieuwe project. De aanwezige kennis van onze processen en de jarenlange samenwerking geeft ons veel vertrouwen dat we er gezamenlijk een succes van maken!”, aldus Douwe de Vries – programmamanager bij Luchtverkeersleiding Nederland.

Op de foto v.l.n.r.: Hans Keetman (LVNL), Kees Franse (Sprangers), Marlou Banning (LVNL) en Cees Vos (Kuijpers)


Ga terug